KLIENT

Sekce pro vstup oprávněné osoby odběratele či dodavatele do databáze pro bezpečnou výměnu statistických výkazů, obchodně-právních dokumentů a ostatních neveřejných sdělení vyplývajících z obchodního vztahu uzavřeného mezi společnostmi holdingu MAENTIVA a jejich obchodními partnery.

INVESTOR

Sekce pro vstup akcionářů a investorů do databáze pro bezpečnou prezentaci povinných informací pro akcionáře ( finanční reporty, účetní uzávěrky, výroční zprávy, právní dokumenty, zápisy z valných hromad, investiční projekty ).

ADMINISTRATOR

Sekce pro vstup oprávněné osoby odpovědné za obsluhu databáze AEXTRA.CZ. Takto sekce slouží k administraci a aktualizaci veškerých údajů v databázi.

Nejste přihlášen.